icon

Chính sách bảo mật

tinh nang website

Ngày cập nhật và hiệu lực: 01/12/2019

Khi đề cập đến Divi, hoặc Divi.vn, hoặc chúng tôi có nghĩa là đề cập đến công ty TNHH Công Nghệ Số Nex mà bạn đang sử dụng dịch vụ.

Bạn vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật này và hoàn toàn đồng ý nếu sử dụng dịch vụ trên https://divi.vn

1. Thông báo bảo mật này bao gồm những gì

Mục đích của Chính sách bảo mật này là để giải thích cách chúng tôi bảo mật, chia sẻ và sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và nhận được từ bạn thông qua trang web của chúng tôi và thiết kế trang web, công cụ truyền thông, ứng dụng di động, chợ ứng dụng, công cụ thương mại điện tử và các dịch vụ khác (gọi chung là Dịch vụ trực tuyến). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách bảo mật này hoặc Thỏa thuận sử dụng của chúng tôi, vui lòng xem phần Liên hệ với chúng tôi bên dưới.

2. Divi thu thập thông tin cá nhân nào?

Divi có thể thu thập thông tin cá nhân như được mô tả thêm dưới đây thông qua: (a) Thông tin cá nhân do bạn cung cấp, (b) Thông tin được thu thập tự động, (c) Thông tin thanh toán, (d) Cookies và các công nghệ theo dõi khác, (e) Dữ liệu phân tích của bên thứ ba. Chúng tôi không thu thập hoặc sử dụng thông tin người tiêu dùng nhạy cảm trên mạng và không cung cấp hoặc bán cho bất kỳ bên thứ ba bất kỳ dữ liệu nào dựa trên thông tin người tiêu dùng nhạy cảm.

3. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân như thế nào

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn yêu cầu tham gia Dịch vụ của chúng tôi cho nhiều mục đích sử dụng dựa trên các lý do khác nhau. Ví dụ: một số thông tin chúng tôi thu thập từ bạn, chúng tôi cần cho phép chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn, đôi khi chúng tôi được pháp luật và các quy định yêu cầu thu thập và xử lý thông tin này về bạn, đôi khi, chúng tôi coi đó là thông tin của chúng tôi lợi ích kinh doanh hợp pháp để thu thập và xử lý thông tin này, có tính đến quyền riêng tư của bạn.

Những mục đích sử dụng khác

Một số quy trình của chúng tôi về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn có thể liên quan đến hồ sơ, xử lý tự động và các dịch vụ tự động. Chúng tôi cần phải làm điều này để đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng của riêng mình, tuân thủ luật pháp hiện hành (mục đích phòng chống gian lận).

Ví dụ:

Phát hiện và ngăn chặn gian lận: Chúng tôi đã phát triển các quy trình, với các mục đích nêu trên, để kiểm tra xem Dịch vụ của chúng tôi không được sử dụng cho mục đích lừa đảo. Chúng tôi sẽ xem xét thông tin bạn cung cấp để truy cập Dịch vụ của chúng tôi, thông tin bạn cung cấp để nâng cao trải nghiệm của bạn, thông tin chúng tôi tự động thu thập từ việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác. Nếu chúng tôi phát hiện bạn sử dụng dịch vụ của Divi cho các mục đích như lừa đảo, mại dâm, bạo lực, quấy rối tình dục, bạo hành trẻ em, bạo hành động vật, buôn bán hàng hóa cấm, chất kích thích, vũ khí…thì tài khoản của bạn sẽ bị ngưng sử dụng mà không thông báo trước

Phát triển và tạo dịch vụ: Chúng tôi có thể xử lý thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, thông tin chúng tôi thu thập từ việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và thông tin chúng tôi có được từ bên thứ ba tự động để cải thiện sản phẩm của chúng tôi và phát triển sản phẩm mới. Thông tin chúng tôi sử dụng sẽ giúp chúng tôi hiểu điều gì là quan trọng đối với người dùng của chúng tôi và cách chúng tôi có thể tạo ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.

Tiếp thị: Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể xử lý thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, thông tin chúng tôi thu thập từ việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và thông tin chúng tôi có được từ bên thứ ba tự động để tiếp thị sản phẩm và dịch vụ mới cho bạn bằng cách sử dụng cookie để phân phát quảng cáo cho bạn hoặc bằng cách cung cấp quảng cáo trong các ứng dụng của chúng tôi hoặc trên các trang web của chúng tôi.

4. Divi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với ai?

Divi không chia sẻ thông tin cá nhân mà chúng tôi có được từ việc bạn sử dụng Dịch vụ trừ khi được mô tả trong Chính sách bảo mật này và liên quan đến: (i) hoàn thành giao dịch; (ii) nghiên cứu, khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng và các cuộc thi; (iii) tiếp thị của bên thứ ba.

5. Divi sẽ lưu giữ thông của của bạn bao lâu?

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn, nhưng trong mọi trường hợp không được phép theo luật hiện hành.

6. Làm thế nào Divi giữ thông tin cá nhân của bạn an toàn?

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đưa ra các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục phù hợp để bảo vệ tính toàn vẹn và bảo mật thông tin cá nhân của bạn và để ngăn chặn việc xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp thông tin cá nhân và mất mát, phá hủy hoặc làm hỏng thông tin cá nhân. Các biện pháp này bao gồm lưu trữ và xử lý dữ liệu của chúng tôi và các biện pháp bảo mật (Bảo vệ mật khẩu mạnh và trong một số khu vực nhất định mã hóa SSL tiêu chuẩn để bảo vệ truyền dữ liệu), cũng như các biện pháp bảo vệ khác.

Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu qua Internet và phương pháp lưu trữ điện tử không an toàn tuyệt đối 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền đến chúng tôi và không chịu trách nhiệm về các rủi ro.

7. Quyền riêng tư của bạn là gì?

Bạn có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin tài khoản của mình với Divi bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua trung tâm trợ giúp và chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể, nhưng nhiều nhất là trong vòng 30 ngày.

Bạn có thể xóa tài khoản của mình bằng cách truy cập trang xóa tài khoản; tuy nhiên, một số thông tin cá nhân, chủ yếu là thông tin liên lạc của bạn, có thể vẫn còn trong hồ sơ của chúng tôi trong phạm vi cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc tài liệu tuân thủ các yêu cầu quy định, trong từng trường hợp chỉ trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép.

Nếu thông tin cá nhân của bạn thay đổi hoặc nếu bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin đó bằng cách thay đổi trên trang tài khoản người dùng của bạn.

Quyền truy cập. Bạn có quyền có quyền truy cập vào thông tin của mình (nếu chúng tôi xử lý thông tin đó) và một số thông tin khác (tương tự như thông tin được cung cấp trong Chính sách bảo mật này). Điều này là để bạn nhận thức được và có thể kiểm tra xem chúng tôi có sử dụng thông tin của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu hay không.

Quyền chỉnh sửa. Bạn có quyền sửa thông tin của mình nếu nó không chính xác hoặc không đầy đủ. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi khắc phục mọi lỗi trong thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ bằng cách gửi phản hồi về địa chỉ Email bên dưới.

Quyền tẩy xóa. Cho phép bạn yêu cầu xóa hoặc xóa thông tin của bạn. Có những ngoại lệ.

8. Tính năng, dịch vụ, liên kết và ứng dụng của bên thứ ba

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các tính năng, dịch vụ và ứng dụng của bên thứ ba khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn các tính năng phương tiện truyền thông xã hội, chẳng hạn như nút Facebook Like, các ứng dụng bạn có thể thêm vào Trang web của mình. Các tính năng, dịch vụ và ứng dụng của bên thứ ba này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn và có thể đặt cookie để cho phép các tính năng, dịch vụ và ứng dụng của bên thứ ba hoạt động chính xác. Các tính năng, dịch vụ và ứng dụng của bên thứ ba được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên Dịch vụ của chúng tôi. Các tương tác của bạn với các Tính năng, Dịch vụ và Ứng dụng của bên thứ ba này có thể bị chi phối bởi chính sách quyền riêng tư của công ty cung cấp các Tính năng, Dịch vụ và Ứng dụng của bên thứ ba và bạn có trách nhiệm xem chính sách quyền riêng tư có liên quan của công ty đó.

9. Thay đổi Chính sách bảo mật

Divi có quyền sửa đổi, hoặc cập nhật Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email hoặc bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi.

10. Liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc về quyền riêng tư liên quan đến Divi hoặc Chính sách này và nếu bạn không thể tìm giải đáp chính xác, bạn có thể liên hệ chúng tôi qua Email: [email protected]

Scroll to Top