Welcome!

Tội lỗi khi một mình dễ dàng, nhưng Thờ phượng một mình là khó khăn.

Sự kiến sắp tới

Chào tất cả mọi người!

Chào mừng bạn đến với Divi Hub. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Bạn có thể sửa hoặc xoá nó, sau đó bắt ...
Continue Reading

Faith Path

Nullam imperdiet lobortis maximus cras ante neque. Aenean fermentum vulputate eros, efficitur vehicula nunc accumsan tincidunt. Maecenas a nulla id sapien dignissim tincidunt. Suspendisse efficitur ...
Continue Reading
About Us

We Started In 1995 As A Click Edit Button To Change This Text. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet, Consectetur Adipiscing Elit.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Get Connected

Let's Live Our Faith Together!

Let's Live Our Faith Together!

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sermons

Our Latest Sermons Click Edit Button To Change This Text. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet, Consectetur Adipiscing Elit.Design is a funny word

Our latest sermons click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

July 21, 2019

The Resurrection

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

July 21, 2019

Jesus and Mission

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Give

Your Generosity. Our Mission.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hours & Address

Sundays at 10:30 am

213 Bevington Rd. Dallas, TX 43257

Contact

929-242-6868