icon

Thỏa thuận sử dụng

tinh nang website

Cập nhật và hiệu lực ngày 01 tháng 12 năm 2019

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DIVI.VN

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN SỬ DỤNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA DIVI.VN.

Những loại trang web sau đây không được phép trên Divi:

  • Khiêu dâm, khỏa thân: liên quan đến ảnh khoả thân trong bối cảnh tình dục, bộ phận sinh dục bị phơi bày hoặc chủ đề người lớn;
  • Nội dung có bản quyền: âm nhạc, phim hoặc trò chơi mà bạn không có quyền sở hữu;
  • Xúc phạm, lăng mạ, bạo lực: nội dung khuyến khích bạo lực hoặc kích động lòng căm thù đối với một số cá nhân hoặc nhóm nhất định, chẳng hạn như chủng tộc, tôn giáo, sắc tộc, giới tính hoặc khuynh hướng tình dục;
  • Spam / SEO: một trang web có mục đích duy nhất là đạt được thứ hạng của Google, “lượt thích” trên Facebook, v.v;
  • Lừa đảo: một trang web nhằm lừa người dùng cung cấp tên người dùng và mật khẩu của họ, bán hàng đa cấp, kêu gọi đầu tư;
  • Nội dung bất hợp pháp: nội dung không phù hợp với pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
  • Lưu trữ tệp: bao gồm các trang web lưu trữ và chia sẻ để tải về;
  • Sản phẩm bất hợp pháp / không phù hợp: các trang web cung cấp hoặc bán các mặt hàng bất hợp pháp, vũ khí, hàng giả, đánh cắp, lừa đảo, vi phạm quyền riêng tư / công khai, tấn công, khiêu dâm hoặc vũ khí.

1.Chấp nhận các điều khoản

Cảm ơn bạn đã sử dụng Divi! Các Điều khoản dịch vụ là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Divi (như được định nghĩa dưới đây) và chi phối việc bạn sử dụng và truy cập vào dịch vụ tạo trang web của Divi, bao gồm dịch vụ lưu trữ trang web, công cụ truyền thông, ứng dụng di động và thương mại điện tử, các công cụ và dịch vụ khác (gọi chung là dịch vụ trên mạng) được cung cấp thông qua trang web (https://divi.vn). Bằng cách sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, bạn đồng ý và chấp nhận các điều khoản này, bao gồm thông báo bảo mật của chúng tôi và bất kỳ thông báo hoặc hướng dẫn pháp lý nào khác được đăng trên trang web https://divi.vn. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho một tổ chức, bạn đồng ý với các điều khoản này thay mặt cho tổ chức đó. Các điều khoản này cũng sẽ được áp dụng khi bạn sử dụng dịch vụ trên cơ sở dùng thử. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn vui lòng không sử dụng dịch vụ của divi.

Khi các điều khoản này đề cập đến Divi, Divi.vn, chúng tôi cũng có nghĩa là đề cập đến công ty TNHH Công Nghệ Số Nex mà bạn đang ký hợp đồng.

2. Mô tả dịch vụ

Dịch vụ dựa trên web của chúng tôi cho phép người dùng đăng ký tài khoản để tạo và cập nhật trang web trực tuyến. Sau khi đăng ký, mỗi chủ tài khoản sẽ nhận được trang web của riêng mình và có thể đăng “Nội dung” cho phép. Bất kỳ tính năng mới nào trên dịch vụ, bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới của Divi, sẽ phải tuân theo các Điều khoản này. Dịch vụ có thể bao gồm một số thông tin liên lạc từ chúng tôi, chẳng hạn như thông báo dịch vụ, tin nhắn và bảng tin Divi. Những thông tin liên lạc này được coi là một phần của Divi.

3. Đăng ký

Để đăng ký tài khoản, bạn phải cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email hợp lệ và thông tin cá nhân khác (“Dữ liệu đăng ký”). Bạn sẽ chọn mật khẩu và chỉ định tài khoản cho các trang web của mình trong quá trình đăng ký và bạn sẽ nhận được tên trang web tạm thời. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản và cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Khi xem xét việc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý duy trì và cập nhật Dữ liệu đăng ký đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ hoặc nếu Divi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ, chúng tôi có thể ngưng hoặc chấm dứt bất kỳ dịch vụ của bạn. Các cá nhân dưới 13 tuổi bị cấm tạo hoặc sử dụng tài khoản trên Divi.vn.

4. Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi (có tại: https://divi.vn/chinh-sach-bao-mat), là một phần của các điều khoản này, mô tả cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và sử dụng Dữ liệu đăng ký của bạn và một số thông tin khác về bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật và sử dụng thông tin có trong đó để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.

5. Tài khoản Website và bảo mật

Bạn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật tài khoản và trang web của bạn, cho tất cả các hoạt động xảy ra hoặc hành động được thực hiện trong tài khoản hoặc liên quan đến trang web. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi bằng văn bản về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc bất kỳ vi phạm an ninh nào khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không tuân thủ nghĩa vụ bảo mật này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, Divi hoặc cán bộ, giám đốc hoặc nhân viên nào của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của bạn hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do các hành vi hoặc thiếu sót đó.

6. Quyền sở hữu

Trang web và dịch vụ được sở hữu bởi Divi. Trang web và dịch vụ sử dụng và hiển thị nội dung, tính năng và chức năng, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm độc quyền, sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bản quyền thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, logo, và khẩu hiệu, thuộc sở hữu của Divi hoặc các bên thứ ba không liên kết khác, được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và / hoặc các quyền sở hữu trí tuệ. Không được sao chép, hiển thị, truyền tải hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Divi hoặc chủ sở hữu trí tuệ bên thứ ba tương ứng, hoặc ngoại trừ được quy định cụ thể ở đây. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản này.

Trong mọi trường hợp, Divi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc bạn sử dụng Tài liệu vi phạm pháp luật hoặc bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào áp dụng cho các Tài liệu đó.

7. Quyền của bạn trong Nội dung của bạn

Divi không yêu cầu quyền sở hữu Nội dung của bạn (như được định nghĩa bên dưới), nhưng bạn cho phép chúng tôi để lưu trữ Nội dung của bạn trên divi và thực hiện tất cả các hành vi cần thiết để lưu trữ Nội dung của bạn (như tạo bản sao, định dạng lại và phân phối Nội dung của bạn). Nói cách khác, bạn cấp cho chúng tôi và các công ty kế thừa một quyền sử dụng, tái sản xuất, vĩnh viễn và có thể cấp phép phụ trên toàn cầu.

Chúng tôi không muốn nhận thông tin bí mật hoặc độc quyền từ bạn thông qua Dịch vụ hoặc qua email. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản của đại diện Divi ủy quyền, mọi tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng bạn truyền tải cho chúng tôi bằng bất kỳ phương tiện nào đều có thể được chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi phổ biến hoặc sử dụng mà không phải bồi thường hoặc chịu trách nhiệm cho bạn cho bất kỳ mục đích nào, kể cả, nhưng không giới hạn để, phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng cho Nội dung hoặc thông tin cá nhân tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

8. Nội dung và tiến hành các quy tắc và nghĩa vụ

Tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn, hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu khác mà bạn đăng trên một trang web thông qua Dịch vụ (“Nội dung”) là tài sản duy nhất của người đó từ đó Nội dung nguồn. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả Nội dung mà bạn tải lên, đăng, truyền tải hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ. Chúng tôi không kiểm soát Nội dung bạn đăng qua Dịch vụ. Nội dung của bạn không bao gồm giao dịch người mua / người bán. Divi sở hữu tất cả Dữ liệu Nền tảng và sử dụng nó cho các hoạt động, cải tiến và phân tích Dịch vụ. Bạn cũng chịu trách nhiệm tạo các bản sao dự phòng Nội dung của mình.

9. Phí và thanh toán

Divi cung cấp gói dịch vụ thanh toán hàng năm (12 tháng). Một số tính năng trên Dịch vụ yêu cầu thanh toán phí, như được mô tả cho mỗi Dịch vụ trên Trang web. Nếu bạn đăng ký các tính năng này, bạn phải trả tất cả Phí tính năng áp dụng. Chúng tôi có quyền thay đổi giá của chúng tôi và / hoặc kết hợp một số phần nhất định của Dịch vụ với mục đích định giá và có thể làm như vậy bất cứ lúc nào. Bạn ủy quyền cho chúng tôi thực hiện bất kỳ yêu cầu hợp lý cần thiết để xác thực tài khoản và thông tin tài chính của bạn.

Tất cả các khoản phí đều tính bằng VND. Giá hiển thị trên trang Web là chưa bao gồm thuế. Trong quá trình thanh toán, thuế VAT sẽ được tự động cộng vào. Mức thuê VAT áp dụng là 10% trên đơn hàng.

Khi gần hết thời hạn sử dụng, bạn sẽ nhận được Email thông báo về việc tiếp tục gia hạn dịch vụ hay không? Nếu bạn gia hạn dịch vụ, vui lòng thanh toán theo như thông tin được cung cấp.

10. Hủy dịch vụ

Nếu bạn hủy Dịch vụ, việc hủy của bạn sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Sau khi hủy, bạn sẽ không còn quyền truy cập vào trang web của mình và chúng tôi có thể xóa tất cả thông tin trên trang web của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với thông tin hoặc nội dung bị xóa.

Chúng tôi có thể sửa đổi (ví dụ: thay đổi lưu trữ dữ liệu hoặc giới hạn dung lượng), thay thế, từ chối truy cập, tạm dừng hoặc ngừng Dịch vụ, một phần hoặc toàn bộ hoặc thay đổi và sửa đổi giá cho tất cả hoặc một phần Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp theo quyết định của chúng tôi. Tất cả những thay đổi này có hiệu lực khi được đăng trên trang web của chúng tôi hoặc bằng cách liên lạc trực tiếp với bạn trừ khi có ghi chú khác. Chúng tôi tiếp tục có quyền giữ lại, xóa Nội dung bất kỳ trên trang web của bạn nếu trái với các Điều khoản này. Chúng tôi không có nghĩa vụ lưu trữ, duy trì hoặc cung cấp cho bạn một bản sao của bất kỳ Nội dung nào mà bạn hoặc người khác cung cấp khi sử dụng Dịch vụ.

11. Dùng thử

Chúng tôi hỗ trợ bạn dùng thử miễn phí trong 15 ngày để khám phá các tính năng trang web. Nếu bạn muốn chính thức sử dụng, bạn vui lòng thanh toán gói dịch vụ theo như yêu cầu.

Thông tin thanh toán sẽ được gửi qua Email của bạn hoặc hiển thị trên trang quản trị tài khoản website của bạn.

12. Dịch vụ, phần mềm và trang web của bên thứ ba

Divi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào xảy ra do việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ, sản phẩm, phần mềm hoặc trang web nào của bên thứ ba.

13. Giao diện

Giao diện được cung cấp tích hợp trong phần chỉnh sửa web hoặc trên nền tảng đám mây. Bạn được sử dụng miễn phí tất cả giao diện mà chúng tôi cung cấp.

14. Đăng ký tên miền, quản lý tên miền

Tên miền là do bạn tự đăng ký hoặc gia hạn với các nhà cung cấp dịch vụ. Bạn có nghĩa vụ quản lý tên miền của bạn trên công cụ quản lý của nhà cung cấp.

Để sử dụng tên miền đối với trang web của bạn, bạn phải trỏ tên miền chính xác về địa chỉ máy chủ của Divi.

Thời gian cập nhật tên miền không phụ thuộc vào Divi. Thời gian hiệu lực có thể từ 5 phút đến 24 giờ

15. Miễn trừ trách nhiệm

A. VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NHƯ VẬY” VÀ “HIỆN CÓ”. CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI RỦI RO CỦA BẠN.

B. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ VIỆC HƯ HẠI, MẤT DỮ LIỆU, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG HOẶC DỮ LIỆU, DOANH THU, HOẶC SỰ CHẬM TRỄ KINH DOANH CỦA BẠN. BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM SAO LƯU DỮ LIỆU CHO RIÊNG BẠN. DIVI KHÔNG ĐẢM BẢO CÁC CÔNG CỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP ĐỂ SAO LƯU HOẠT ĐỘNG ĐỘNG ĐÚNG TUYỆT ĐỐI 100%

C. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, DIVI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC MÁY MÓC, THIẾT BỊ TRUY CẬP, THIẾT BỊ TRUYỀN TẢI MÀ BẠN SỬ DỤNG ĐỂ TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. TẤT CẢ CHI PHÍ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, CÁC THIẾT BỊ ĐÓ DO BẠN TỰ CHI TRẢ.

D. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, DIVI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ RỦI RO, THIẾU SÓT NÀO CỦA BÊN THỨ BA, CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, CÁC HỆ THỐNG THANH TOÁN, CÁC BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG, DỊCH VỤ INTERNET, BÊN CUNG CẤP TÊN MIỀN, EMAIL VÀ CÁC DỊCH VỤ INTERNET KHÁC.

16. Luật và quyền hạn

Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ của Divi sẽ được các Bên kịp thời thông báo và giải quyết trên cơ sở thương lượng, tất cả cùng có lợi. Trường hợp không giải quyết được bằng các phương pháp trên, thì Các Bên sẽ đưa vụ việc tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam

17. Liên hệ

Mọi thông tin và yêu cầu hỗ trợ, bạn vui lòng gửi về địa chỉ email: [email protected]

Scroll to Top